Homepage Donoři CPDM, o.p.s. ICOS Český Krumlov

 Vyhledávání v obsahu
  Homepage
   EU a život v regionu
    Služby s podporou EU
    Besedy, přednášky
    On-line knihovny o EU
    Info-servis o EU
    Průzkumy
    Další informace z JK
  Budoucnost Evropy
  Evropské finance
  Zdroje informací o EU
    Doporučujeme
  Archiv EU newsletteru


Chcete novinky emailem?

Služby pro občany Českokrumlovska a jižních Čech a další projekty s podporou EU v regionu


V této sekci jsou uvedeny vybrané služby pro občany regionu s evropskou integrací související nebo služby poskytované díky podpoře EU. Další služby poskytované o.s. ICOS a CPDM o.p.s, najdete v sekci "Info-servis o EU".

Máte-li zájem na těchto stránkách uveřejnit vaše "evropské" služby, jež v působnosti Jihočeského kraje poskytujete, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: dotazyeu@krumlov.cz.

29.08.2008, Lenka Belcherová, tiskový mluvčí projektu
Projekt rekvalifikací žen probíhající ve Vlašském dvoře v centru Českého Krumlova se blíži svému závěru
V srpnu 2008 byl ukončen projekt pod názvem„ Rekvalifikační kurzy pro ženy a matky v Českém Krumlově a blízkém okolí “, který byl v průběhu posledních 20 měsíců realizován Občanským sdružením pro rodinu a děti – Český Krumlov. Projekt plně hrazený z prostředků evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky vznikl ve spolupráci s partnerskou organizací Cross Czech a během jeho trvání v něm získalo rekvalifikaci 149 českokrumlovských žen a žen z blízkého okolí.
 Zobrazit  

17.07.2008, Tomáš Zunt, ICOS Český Krumlov
Projekt Cesta ke změně pomohl řadě dlouhodobě nezaměstnaných lidí
Pro člověka je ztráta zaměstnání vždy obtížnou situací, jestliže však postihne člověka se zdravotním omezením, ve vyšším věku, případně s nižším vzděláním, je jeho návrat na pracovní trh častokrát velice obtížný. Mnozí z těchto lidí se pak dostávají do nezáviděníhodné situace, kdy přestože chtějí pracovat, zůstávají dlouhodobě v evidenci úřadů práce bez větších šancí na novou práci. A právě těmto lidem napomáhal program Cesta ke změně, který na Českokrumlovsku po dva roky zajišťovalo Centrum sociálních služeb – pracoviště občanského sdružení ICOS, v dalších několika regionech jižních Čech pak občanské sdružení Mesada. V polovině letošních prázdnin projekt, který byl financován z evropských peněz končí, jeho výsledky však hovoří o tom, že obdobné aktivity jsou velice potřebné.
 Zobrazit  

26.06.2008, Lenka Belcherová, Lenka Belcherová, za Sdružení pro rodinu a děti Český Krumlov,o.s.
Rekvalifikační kurzy pro ženy úspěšně zakončilo k červnu 2008 v Českém Krumlově přibližně 150 žen.
V červnu 2008 byly ukončeny všechny rekvalifikační kurzy v rámci projektu „Rekvalifikační kurzy pro ženy a matky v Českém Krumlově a blízkém okolí“. Projekt realizuje českokrumlovské Sdružení pro rodinu a děti-Český Krumlov, o.s, a bude zakončen na konci srpna 2008. Od ledna 2007 až do letošního června bylo v rámci projektu, plně hrazeného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, rekvalifikováno přibližně 150 žen, z toho převážně žen na mateřské dovolené.
 Zobrazit  

29.03.2008, Tomáš Zunt
PROJEKT CESTA KE ZMĚNĚ POKRAČUJE
Již tento měsíc měl původně skončit projekt Cesta ke změně - program na podporu dlouhodobě nezaměstnaných, jejichž možnosti na nalezení práce jsou velmi malé, ať už z důvodu postižení, nízké kvalifikace či vyššího věku. I vzhledem k dosavadnímu úspěchu programu, který na Českokrumlovsku zajišťuje projektové pracoviště ICOS Český Krumlov - Centrum sociálních služeb, v dalších pěti regionech jižních Čech pak písecké sdružení Mesada připravují realizátoři prodloužení projektu. Na duben je již ve spolupráci s českokrumlovským úřadem práce naplánována další informační a výběrová schůzka pro potenciální klienty programu.

Další informace k programu Cesta ke změně najdete na
stránkách projektu, klikněte na níže uvedený odkaz.
 http://www.cestakezmene.krumlov.cz  

21.03.2008, Lenka Belcherová, Sdružení pro rodinu a děti Český Krumlov
Vysoký zájem o rekvalifikace žen si vyžádal změnu projektu
Pro vysoký zájem především mladých žen na mateřeské dovolené o další možnost vzdělávání v oblasti zdraví a sociální péče bylo Českokrumlovskému Sdružení pro rodinu a děti (SRD), poskytovatelem grantu umožněno zařadit do projektu "Rekvalifikační kurzy pro ženy a matky v Českém Krumlově a blízkém okolí “další již druhý kurz masérství.
 Zobrazit  

17.01.2008, O. Bártová, KoCeRo, o.p.s.
V Českém Krumlově funguje komunitní centrum Romů
KoCeRo – komunitní centrum Romů, o.p.s. bylo v Českém Krumlově založeno v červenci roku 2006. Disponuje pronajatými prostory v budově za hřbitovem na Horní Bráně. Proběhly zde stavební úpravy a interiérové práce a nyní má komunitní centrum k dispozici plně vybavené místnosti kanceláře, učebny, herny a hudební zkušebny. Finanční prostředky na zprovoznění centra získala o.p.s. prostřednictvím grantového schématu Společného operačního regionálního programu na podporu sociální integrace pro v Jihočeském kraji. Hlavním posláním KoCeRo – komunitního centra Romů, o.p.s. je prostřednictvím širokého spektra projektů přispívat k sociální a kulturní spolupráci romského etnika a většinové společnosti.
 Více o službách a programech centra na www.zpravodaj.krumlov.cz  

19.9.2007, Lenka Belcherová, Sdružení pro rodinu a děti Český Krumlov
Rekvalifikační kurzy pro ženy a matky mají své první úspěšné absolventky
Tisková zpráva - Centrum Českého Krumlova, Světlo Slunce - Vlašský dvůr, zaznamenalo během posledních měsíců příjemné oživení ve smyslu probíhajících rekvalifikačních kurzů pro ženy a matky z Českého Krumlova a blízkého okolí. Koncem června po závěrečných zkouškách zde získalo celkem 45 čerstvých absolventek kurzů osvědčení o své rekvalifikaci v oborech Průvodce cestovního ruchu, Masér pro regenerační a sportovní masáže, Základy podnikání a účetnictví a Projektový management.
 Zobrazit  

15.04.2007, Tomáš Zunt
Bezplatná právní poradna v Českém krumlově rozšířila své služby o diskriminační problematiku
Od počátku dubna 2007 rozšiřuje právní poradna při Centru sociálních služeb a Centru ochrany lidských práv své služby o poradenství a řešení diskriminačních kauz v regionu. Služby jsou určeny především občanům českokrumlovského regionu. V případech, že klient nemůže či nechce využít obdobných služeb v blízkosti svého bydliště, jsou služby poskytovány i občanům z celých jižních Čech. Realizováno v rámci projektu "Prolomit to půjde", který je spolufinancován Evrospkou unií v rámci programu NROS Transition Facility 2005

 více na www.diskriminace.krumlov.cz  


Strana:  1  2  »  »» 

Aktuální anketa:
Jste spokojeni s obsahem těchto stránek?
32%
Ano
23%
Spíše ano
22%
Spíše ne
23%
Ne
Hlasovalo 8811 lidí

Související odkazy:
Evropská ústava
Smlouva o Ústavě pro Evropu na Euroskopu.cz.
» více »  
Otázky a odpovědi
Vyhledávač odpovědí na otázky týkající se EU na stránkách Zastoupení Evropské komise v ČR.
» více »  
Čeští europoslanci
» více »  
Evropský parlament
» více »  
Informační kancelář EP
Máte-li zájem získat aktuální informace o dění v EP, našich europoslancích, dokumentech EP, nebo informační materiály o EP.
» více »  
Eurokurýr
Eurozprávy z české správy. Elektronický bulletin o evropských záležitostech v ČR dostupný na www.euroskop.cz.
» více »  
Lisabonský proces a ČR
Národní program reforem ČR (2005-2008) v souvislosti s Lisabonskou strategií EU.
» více »  
Další odkazy
» více »  
Donoři projektu: