Homepage Donoři CPDM, o.p.s. ICOS Český Krumlov

 Vyhledávání v obsahu
  Homepage
   EU a život v regionu
    Služby s podporou EU
    Besedy, přednášky
    On-line knihovny o EU
    Info-servis o EU
    Průzkumy
    Další informace z JK
  Budoucnost Evropy
  Evropské finance
  Zdroje informací o EU
    Doporučujeme
  Archiv EU newsletteru


Chcete novinky emailem?

Projekt Cesta ke změně pomohl řadě dlouhodobě nezaměstnaných lidí

Pro člověka je ztráta zaměstnání vždy obtížnou situací, jestliže však postihne člověka se zdravotním omezením, ve vyšším věku, případně s nižším vzděláním, je jeho návrat na pracovní trh častokrát velice obtížný. Mnozí z těchto lidí se pak dostávají do nezáviděníhodné situace, kdy přestože chtějí pracovat, zůstávají dlouhodobě v evidenci úřadů práce bez větších šancí na novou práci. A právě těmto lidem napomáhal program Cesta ke změně, který na Českokrumlovsku po dva roky zajišťovalo Centrum sociálních služeb – pracoviště občanského sdružení ICOS, v dalších několika regionech jižních Čech pak občanské sdružení Mesada. V polovině letošních prázdnin projekt, který byl financován z evropských peněz končí, jeho výsledky však hovoří o tom, že obdobné aktivity jsou velice potřebné.

Projekt pomohl řadě dlouhodobě nezaměstnaných lidí
- Shrnutí realizace programu na Českokrumlovsku


Za dva roky realizace projektu prošlo jen na Českokrumlovsku specializovaným programem Cesta ke změně 68 lidí, většinou lidí, kteří se proti své vůli stali dlouhodobě nezaměstnanými, lidí s nejrůznějšími hendikepy, které jim znesnadňovaly návrat do práce. Tito lidé byly vybíráni do programu za součinnosti s úřadem práce. V průměru byl jeden účastník programu v evidenci úřadu práce přes 5 let, někteří ale byli bez zaměstnání i patnáct let. „Účastníci programu se potýkali s dlouhodobou nezaměstnaností z důvodu zdravotního omezení, pouze základního vzdělání, kvůli tomu, že přišli o zaměstnání ve vyšším věku, okolo padesáti let či po padesátce“, říká jedna z pracovnic Centra sociálních služeb Lucie Pártlová. Právě tito lidé se nezřídka dostávají do kleští dlouhodobé nezaměstnanosti, kdy je jejich návrat na trh práce velice nesnadný.

„Hlavním cílem poradenského programu je motivovat a podporovat účastníky programu a zapojit je do aktivního vyhledávání zaměstnání. Cílem není jen to, aby si účastníci programu práci našli, ale aby si ji také udrželi. Výhodou programu je individuální přístup ke každému účastníkovi, který mu z časových důvodů nemůže poskytnout úřad práce v rámci své standardní činnosti“, dodává Ingrid Jílková, koordinátorka Centra sociálních služeb a projektu Cesta ke změně.

Nejde jen o hledání práce
Právě nadstandardní časová dotace programu, 15 hodin skupinového poradenství a až 20 hodin individuální práce s klientem umožňuje často řešit i problémy, které přímo nesouvisejí s hledáním zaměstnání, ale šanci návratu na trh práce negativně ovlivňují. Účastníci programu tak mají možnost nejen konzultací, které směřují k vytvoření reálného pohledu na pracovní uplatnění v regionu včetně spolupráce na aktivním hledání vhodného zaměstnání. Dostává se jim i další potřebné podpory. Ať už se jedná o nácvik potřebných dovedností k nalezení a udržení zaměstnání nebo řešení dalších problémů (nevyhovující bytová situace, rodinné problémy ad.).

Nezaměstnanost sebou vždy přináší změny, které se dotýkají nejen samotného jedince, který o zaměstnání přišel, ale jeho blízkého okolí. Nezaměstnanost člověk prožívá jako ztrátu, kterou doprovází beznaděj, frustrace a strach z budoucnosti. Mohou se tak objevit problémy, které někdy jedince odrazují od hledání zaměstnání. Neúspěšné pokusy najít si práci navíc často snižují jeho sebedůvěru. Proto je častokrát nezbytné pomoci těmto lidem odstranit překážky, které jim znesnadňují návrat do zaměstnání. V rámci programu proto byla také zprostředkovávána například bezplatná právní pomoc k vyřešení tíživé bytové situace nebo pracovní diagnostika u psychologa, mohl být vytvářen tzv. individuální tým. To znamená, že programu se v případě potřeby mohli účastnit i blízcí samotného účastníka programu, v případě zdravotního nebo jiného postižení také mohli zájemci využít službu pracovní asistence. Tedy doprovod či pomoc se zaučením přímo na pracovišti.

Práce na zkoušku pomohla účastníkům projektu k zaměstnání
Inovativním prvkem programu, který měl za cíl odbourat obavy z návratu do práce, byl také tzv. pracovní pokus - práce na zkoušku u konkrétního zaměstnavatele. Ta umožňovala klientovi získat reálnou představu o určitém pracovišti, pracovní pozici a s ní souvisejícími dovednostmi a požadavky. Zároveň pracovní pokus umožňoval zaměstnavateli, aby účastníka programu zaučil a dával také zaměstnavateli možnost vyzkoušet si potenciálního pracovníka v praktickém provozu, a to aniž by za něj odváděl mzdu. V průběhu programu byly na Českokrumlovsku realizovány 3 pracovní pokusy. Jedna z klientek absolvovala pracovní pokus v rozsahu 92 hodin v neziskové organizaci, kde vykonávala administrativní činnost, další dva pracovní pokusy byly absolvovány v místní chráněné dílně. Všichni získali po ukončení této speciální praxe u daného zaměstnavatele práci. Jednou z nich, je i dvaačtyřicetiletá Jana z malé vesnice na Českokrumlovsku, která je v částečném invalidním důchodu. Její příběh jsme krátce představili například zde.


Celkem našlo zaměstnání v průběhu programu dalších 24 dosud dlouhodobě nezaměstnaných občanů na Českokrumlovsku, z nichž se většině kvůli různým omezením a hendikepům, nedařil návrat na pracovní trh několik let. Některé z dalších příběhů klientů programu budou shrnuty v metodické příručce poradenského programu, která bude k dispozici na stránkách projektu www.cestakezmene.krumlov.cz.Projekt Cesta ke změně je realizován píseckým občanským sdružením Mesada v partnerství s občanským sdružením ICOS Český Krumlov a jeho pracovištěm Centrem sociálních služeb.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Aktuální anketa:
Jste spokojeni s obsahem těchto stránek?
32%
Ano
23%
Spíše ano
22%
Spíše ne
23%
Ne
Hlasovalo 8811 lidí

Související odkazy:
Evropská ústava
Smlouva o Ústavě pro Evropu na Euroskopu.cz.
» více »  
Otázky a odpovědi
Vyhledávač odpovědí na otázky týkající se EU na stránkách Zastoupení Evropské komise v ČR.
» více »  
Čeští europoslanci
» více »  
Evropský parlament
» více »  
Informační kancelář EP
Máte-li zájem získat aktuální informace o dění v EP, našich europoslancích, dokumentech EP, nebo informační materiály o EP.
» více »  
Eurokurýr
Eurozprávy z české správy. Elektronický bulletin o evropských záležitostech v ČR dostupný na www.euroskop.cz.
» více »  
Lisabonský proces a ČR
Národní program reforem ČR (2005-2008) v souvislosti s Lisabonskou strategií EU.
» více »  
Další odkazy
» více »  
Donoři projektu: