Homepage Donoři CPDM, o.p.s. ICOS Český Krumlov

 Vyhledávání v obsahu
  Homepage
   EU a život v regionu
    Služby s podporou EU
    Besedy, přednášky
    On-line knihovny o EU
    Info-servis o EU
    Průzkumy
    Další informace z JK
  Budoucnost Evropy
  Evropské finance
  Zdroje informací o EU
    Doporučujeme
  Archiv EU newsletteru


Chcete novinky emailem?

Projekt rekvalifikací žen probíhající ve Vlašském dvoře v centru Českého Krumlova se blíži svému závěru

V srpnu 2008 byl ukončen projekt pod názvem„ Rekvalifikační kurzy pro ženy a matky v Českém Krumlově a blízkém okolí “, který byl v průběhu posledních 20 měsíců realizován Občanským sdružením pro rodinu a děti – Český Krumlov. Projekt plně hrazený z prostředků evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky vznikl ve spolupráci s partnerskou organizací Cross Czech a během jeho trvání v něm získalo rekvalifikaci 149 českokrumlovských žen a žen z blízkého okolí.


Cílem projektu bylo umožnit cílovým skupinám žen - ženám na MD, ženám s malými dětmi ženám samoživitelkám, začínajícím podnikatelkám, ženám vracejícím se na trh práce a ženám ohroženým nezaměstnaností snazší návrat na trh práce, s novou odborností, která zároveň odpovídá potřebám místního prostředí.

Ženy během projektu získali rekvalifikace v oborech průvodcovství , masérství, sociálních služeb, projektového managementu , základech podnikání a v práci na počítači.
Využívaly i nabídnutou možnost absolvovat více než jeden kurz a tím si vytvořit vlastní studijní okruh z nabízených možností tak, aby si doplnili svoji kvalifikaci komplexněji.

Součástí nabídnuté podpory projektu byla i hojně využívaná služba hlídání dětí během kurzů, přednášky miniporadny a miniporadna on-line nabízející poradenství a konzultace v oblasti práva a personalistiky a komunitního plánování v Českém Krumlově. Zároveň byla k dispozici projektová knihovna s tituly prohlubujícími zájem o oblasti daných rekvalifikací. Velmi oblíbeným se stalo i stravování účastnic během kurzů ve vybraných restauracích v historickém centru, díky kterému se ženy mohli více sblížit nejen mezi sebou, ale i se středem města.
Vzhledem k tomu, že cílem Sdružení bylo také podpořit skutečný zájem žen o tyto oblasti, především o oblast zdraví, sociální péče a průvodcovství, během projektu probíhal paralelně i doplňující program Sdružení, který nabízel účastnicím kurzů pestrou nabídku přednášek, seminářů a kurzů, kterých se mohli zúčastnit.

„Domníváme se, že projekt proběhl velmi úspěšn, a že splnil nadstandardně jak naše očekávání, tak svůj účel. Původním záměrem projektu bylo rekvalifikovat 109 žen, ale díky vstřícnosti dodavatelů a změně projektu byla nakonec umožněna účast 149 ženám.
Velký dík patří všem, kteří s námi na realizaci projektu spolupracovali a pomáhali nám
překlenout jeho mnohá úskalí . Děkujeme dodavatelům jednotlivých kurzů - společnosti Cross Czec, firmě Globis spol. s.r.o., Legro plus s.r.o, Vzdělávací zařízení paní Mgr. Jarmily Votrubové a Para paní Miladě Šanderové, kteří zajišťovali vysokou kvalitu výuky, místní neziskové organizaci ICOS , místnímu úřadu práce a velmi děkujeme majiteli domu panu Jiřímu Müllbauerovi za jeho velkorysou a nezištnou podporu aktivit sdružení a tím i umožnění realizace projektu. V neposlední řadě děkujeme všem zaměstnancům, kteří se na realizaci projektu podíleli“

Další informace:

Občanské sdružení pro rodinu a děti Český Krumlov,o.s.
Tiskový mluvčí projektu –Lenka Belcherová
Tel :777 204 433
Email : zena.ck@seznam.cz
www.svetloslunce.cz

Aktuální anketa:
Jste spokojeni s obsahem těchto stránek?
32%
Ano
23%
Spíše ano
22%
Spíše ne
23%
Ne
Hlasovalo 8811 lidí

Související odkazy:
Evropská ústava
Smlouva o Ústavě pro Evropu na Euroskopu.cz.
» více »  
Otázky a odpovědi
Vyhledávač odpovědí na otázky týkající se EU na stránkách Zastoupení Evropské komise v ČR.
» více »  
Čeští europoslanci
» více »  
Evropský parlament
» více »  
Informační kancelář EP
Máte-li zájem získat aktuální informace o dění v EP, našich europoslancích, dokumentech EP, nebo informační materiály o EP.
» více »  
Eurokurýr
Eurozprávy z české správy. Elektronický bulletin o evropských záležitostech v ČR dostupný na www.euroskop.cz.
» více »  
Lisabonský proces a ČR
Národní program reforem ČR (2005-2008) v souvislosti s Lisabonskou strategií EU.
» více »  
Další odkazy
» více »  
Donoři projektu: