Homepage Donoři CPDM, o.p.s. ICOS Český Krumlov

 Vyhledávání v obsahu
  Homepage
   EU a život v regionu
    Služby s podporou EU
    Besedy, přednášky
    On-line knihovny o EU
    Info-servis o EU
    Průzkumy
    Další informace z JK
  Budoucnost Evropy
  Evropské finance
  Zdroje informací o EU
    Doporučujeme
  Archiv EU newsletteru


Chcete novinky emailem?

Portál evropských informací
na Českokrumlovsku a v jižních Čechách

zpravodajství, aktuální akce, služby pro občany a další témata související s EU


Cílem těchto stránek je nabídnout občanům Českokrumlovska a Jihočeského kraje přehledné informace o Evropské unii a jejím vlivu na každodenní život v regionu. Portál byl spuštěn 15. prosince 2005 jako součást regionálního informačního servisu o EU, který poskytuje občanské sdružení ICOS Český Krumlov ve spolupráci s Centrem pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov. Informační servis je součástí projektu "EU a život v regionu", který byl uskutečněn za finanční podpory Úřadu vlády ČR v rámci realizace Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR a z prostředků Evropské komise v rámci projektu "Evropské občanství a život v regionu".


E-mail pro vaše připomínky a dotazy: dotazyeu@krumlov.cz

Aktuálně

29.08.2008, Lenka Belcherová, tiskový mluvčí projektu
Projekt rekvalifikací žen probíhající ve Vlašském dvoře v centru Českého Krumlova se blíži svému závěru
V srpnu 2008 byl ukončen projekt pod názvem„ Rekvalifikační kurzy pro ženy a matky v Českém Krumlově a blízkém okolí “, který byl v průběhu posledních 20 měsíců realizován Občanským sdružením pro rodinu a děti – Český Krumlov. Projekt plně hrazený z prostředků evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky vznikl ve spolupráci s partnerskou organizací Cross Czech a během jeho trvání v něm získalo rekvalifikaci 149 českokrumlovských žen a žen z blízkého okolí.
 Zobrazit  

26.06.2008, Lenka Belcherová, Lenka Belcherová, za Sdružení pro rodinu a děti Český Krumlov,o.s.
Rekvalifikační kurzy pro ženy úspěšně zakončilo k červnu 2008 v Českém Krumlově přibližně 150 žen.
V červnu 2008 byly ukončeny všechny rekvalifikační kurzy v rámci projektu „Rekvalifikační kurzy pro ženy a matky v Českém Krumlově a blízkém okolí“. Projekt realizuje českokrumlovské Sdružení pro rodinu a děti-Český Krumlov, o.s, a bude zakončen na konci srpna 2008. Od ledna 2007 až do letošního června bylo v rámci projektu, plně hrazeného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, rekvalifikováno přibližně 150 žen, z toho převážně žen na mateřské dovolené.
 Zobrazit  

17.07.2008, Tomáš Zunt, ICOS Český Krumlov
Projekt Cesta ke změně pomohl řadě dlouhodobě nezaměstnaných lidí
Pro člověka je ztráta zaměstnání vždy obtížnou situací, jestliže však postihne člověka se zdravotním omezením, ve vyšším věku, případně s nižším vzděláním, je jeho návrat na pracovní trh častokrát velice obtížný. Mnozí z těchto lidí se pak dostávají do nezáviděníhodné situace, kdy přestože chtějí pracovat, zůstávají dlouhodobě v evidenci úřadů práce bez větších šancí na novou práci. A právě těmto lidem napomáhal program Cesta ke změně, který na Českokrumlovsku po dva roky zajišťovalo Centrum sociálních služeb – pracoviště občanského sdružení ICOS, v dalších několika regionech jižních Čech pak občanské sdružení Mesada. V polovině letošních prázdnin projekt, který byl financován z evropských peněz končí, jeho výsledky však hovoří o tom, že obdobné aktivity jsou velice potřebné.
 Zobrazit  

17.01.2008, O. Bártová, KoCeRo, o.p.s.
V Českém Krumlově funguje komunitní centrum Romů
KoCeRo – komunitní centrum Romů, o.p.s. bylo v Českém Krumlově založeno v červenci roku 2006. Disponuje pronajatými prostory v budově za hřbitovem na Horní Bráně. Proběhly zde stavební úpravy a interiérové práce a nyní má komunitní centrum k dispozici plně vybavené místnosti kanceláře, učebny, herny a hudební zkušebny. Finanční prostředky na zprovoznění centra získala o.p.s. prostřednictvím grantového schématu Společného operačního regionálního programu na podporu sociální integrace pro v Jihočeském kraji. Hlavním posláním KoCeRo – komunitního centra Romů, o.p.s. je prostřednictvím širokého spektra projektů přispívat k sociální a kulturní spolupráci romského etnika a většinové společnosti.
 Více o službách a programech centra na www.zpravodaj.krumlov.cz  

19.9.2007, Lenka Belcherová, Sdružení pro rodinu a děti Český Krumlov
Rekvalifikační kurzy pro ženy a matky mají své první úspěšné absolventky
Tisková zpráva - Centrum Českého Krumlova, Světlo Slunce - Vlašský dvůr, zaznamenalo během posledních měsíců příjemné oživení ve smyslu probíhajících rekvalifikačních kurzů pro ženy a matky z Českého Krumlova a blízkého okolí. Koncem června po závěrečných zkouškách zde získalo celkem 45 čerstvých absolventek kurzů osvědčení o své rekvalifikaci v oborech Průvodce cestovního ruchu, Masér pro regenerační a sportovní masáže, Základy podnikání a účetnictví a Projektový management.
 Zobrazit  

15.04.2007, Tomáš Zunt
Bezplatná právní poradna v Českém krumlově rozšířila své služby o diskriminační problematiku
Od počátku dubna 2007 rozšiřuje právní poradna při Centru sociálních služeb a Centru ochrany lidských práv své služby o poradenství a řešení diskriminačních kauz v regionu. Služby jsou určeny především občanům českokrumlovského regionu. V případech, že klient nemůže či nechce využít obdobných služeb v blízkosti svého bydliště, jsou služby poskytovány i občanům z celých jižních Čech. Realizováno v rámci projektu "Prolomit to půjde", který je spolufinancován Evrospkou unií v rámci programu NROS Transition Facility 2005

 více na www.diskriminace.krumlov.cz  

20.08.2006, Centrum sociálních služeb, Nám. Svornosti č.p. 2, 381 01 Český Krumlov
Cesta ke změně – podpora zaměstnávání
Od května letošního roku pomáhá Centrum sociálních služeb Český Krumlov lidem, kteří z nejrůznějších důvodů nemají tolik šancí zapojit se do běžného chodu života. Jejich omezené možnosti například při snaze najít si práci nejsou zdaleka vždy způsobeny vlastní vinou. I proto si zaslouží naši podporu. V rámci programu „Cesta ke změně“ mohou být nápomocni i zaměstnavatelé. Projekt Cesta ke změně je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
 Více informací o programu na stránkách Centra sociálních služeb  

5.11.2006, T. Zunt, ICOS
Lidskoprávní přednášky pro pacienty i zaměstnance psychiatrické léčebny
Od druhé poloviny roku 2006 pořádá Centrum ochrany lidských práv ve spolupráci s Českým helsinským výborem přednáškový cyklus k tématu lidských práv v psychiatrické léčebně Červený dvůr. Cyklus přednášek pro pacienty i zaměstnance léčebny je součástí projektu "Otevřené dveře", který je spolufinancován Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu.
 Speciální stránky k projektu na www.icos.krumlov.cz  

08.06.2006, zdroj: budnews.cz
EU finančně podpoří podnikatele
 http://www.budnews.cz/clanek.p...nku=14387  

26.04.2006, Ingrid Jakubcová, Centrum sociálních služeb
Adresář sociálních služeb na internetu
Na stránkách Centra sociálních služeb je od konce dubna přístupný adresář organizací, úřadů a jejich služeb v sociální, zdravotní a právní oblasti. Široká nabídka zahrnuje všechny potřebné informace o službách poskytovaných přímo v Českém Krumlově a na Českokrumlovsku. Struktura adresáře a vyhledávání je uzpůsobena tak, aby si každý zájemce mohl rychle najít potřebnou organizaci či poskytovanou službu. Financováno Evropskou unií a Jihočeským krajem v rámci Společného regionálního operačního programu - grantové schéma 3.2. na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji.
 Více na www.css.krumlov.cz  

09.02.2006, Tomáš Zunt
V Českém Krumlově zahájilo činnost Centrum sociálních služeb
Ve čtvrtek 9. února bylo za podpory strukturálních fondů EU slavnostně otevřeno Centrum sociálních služeb. To vzniká v Českém Krumlově za spolupráce několika místních organizací. Cílem centra je zaplňovat „prázdná místa“ v poskytování sociálních služeb v regionu. Již v současné době poskytuje bezplatné právní poradenství pro občany Českokrumlovska a jižních Čech a uskutečňuje některé další programy pro specifické cílové skupiny.
 Více na www.zpravodaj.krumlov.cz  

05.02.2006, Centrum sociálních služeb, Nám. Svornosti č.p. 2, 381 01 Český Krumlov
Bezplatné právní poradenství Centra sociálních služeb
Za podpory strukturálních fondů EU poskytuje od počátku roku 2006 Centrum sociálních služeb bezplatné právní poradenství pro občany Českokrumlovska a jižních Čech. Široká nabídka poradenského a konzultačního servisu zahrnuje následující oblasti pracovního práva občanského právo, rodinného práva (ve spolupráci s Fondem ohrožených dětí), správního právo, sociálních dávek a ochrany základních lidských práv a svobod (ve spolupráci s Centrem ochrany lidských práv jižní Čechy).
 Více informací a kontakty na stránkách Centra sociálních služeb  

22.05.2006, zdroj: budnews.cz
Publikace o projektech podpořených EU je dokončena
 http://www.budnews.cz/clanek.p...nku=14259  

On-line databáze knihovny o EU s množstvím na internetu přístupných materiálů
Knihovní fond o.s. ICOS Český Krumlov soustřeďuje publikace, brožury, informační letáky a další materiály k evropské problematice. Množství materiálů si můžete stáhnout do svého počítače nebo přečíst přímo na internetu. Databáze vznikla za podpory Úřadu vlády ČR a Evropské komise.
 knihovna.latran.cz  

ICM Český Krumlov (projektové pracoviště CPDM, o.p.s.), Špičák 114
POČÍTAČOVÁ DIAGNOSTIKA PRO VOLBU STUDIA A BUDOUCÍHO POVOLÁNÍ (COMDI)
Doplňková služba pro děti, mládež i některé další skupiny zájemců, která se vztahuje k oblasti volby dalšího studia a profesní orientace. Jejím cílem je poskytnout zájemcům komplexnější osobní informace směrem k profesní orientaci jednotlivce při volbě studia či zaměření rekvalifikace ad.
 Zobrazit  


Aktuální anketa:
Jste spokojeni s obsahem těchto stránek?
32%
Ano
23%
Spíše ano
22%
Spíše ne
23%
Ne
Hlasovalo 8872 lidí

Související odkazy:
Evropská ústava
Smlouva o Ústavě pro Evropu na Euroskopu.cz.
» více »  
Otázky a odpovědi
Vyhledávač odpovědí na otázky týkající se EU na stránkách Zastoupení Evropské komise v ČR.
» více »  
Čeští europoslanci
» více »  
Evropský parlament
» více »  
Informační kancelář EP
Máte-li zájem získat aktuální informace o dění v EP, našich europoslancích, dokumentech EP, nebo informační materiály o EP.
» více »  
Eurokurýr
Eurozprávy z české správy. Elektronický bulletin o evropských záležitostech v ČR dostupný na www.euroskop.cz.
» více »  
Lisabonský proces a ČR
Národní program reforem ČR (2005-2008) v souvislosti s Lisabonskou strategií EU.
» více »  
Další odkazy
» více »  
Donoři projektu: