Homepage Donoři CPDM, o.p.s. ICOS Český Krumlov

 Vyhledávání v obsahu
  Homepage
   EU a život v regionu
    Služby s podporou EU
    Besedy, přednášky
    On-line knihovny o EU
    Info-servis o EU
    Průzkumy
    Další informace z JK
  Budoucnost Evropy
  Evropské finance
  Zdroje informací o EU
    Doporučujeme
  Archiv EU newsletteru


Chcete novinky emailem?

Vyhodnocení odpovědní zásilky "Co víte a chcete vědět o EU"

Odpovědní zásilka byla součástí tištěného periodika Zpravodaj.krumlov.cz (červen 2005), poštovné bylo hrazeno příjemcem (tedy o.s. ICOS). Jejím cílem bylo především získat informace o tom, co v souvislosti s EU zajímá občany Českého Krumlova. Součástí odpovědní zásilky byla také možnost uvádět konkrétní dotazy, na něž o.s. ICOS průběžně odpovídá prostřednictvím tématického seriálu článků v internetové i tištěné verzi informačního bulletinu zpravodaj.krumlov.cz a prostřednictvím těchto stránek. K dotazům o EU můžete využít také e-mailu dotazyeu@krumlov.cz, nebo se obraťte přímo na Informační místa v Českém Krumově.Jak jste v odpovědní zásilce odpovídali a co vás zajímá o EU?

Pozn.: Tučně zvýrazněné číslo v závorce za jednou z možností označuje počty odpovědí, správné odpovědi jsou vyznačeny modře, pod každou z otázek jsou uvedeny odkazy na doplňující informace ke správné odpovědi včetně odkazů na informace podrobnější. U správných odpovědí je navíc uvedeno v závorce percentuální vyjádření úspěšnosti odpovědí, u otázek bez kategorie „správná odpověď“ je počet v procentech uveden u odpovědí nejčastěji zaškrtnutých.

1) Máte dostatek informací o Evropské unii, jejích institucích a o tom, v čem může EU ovlivnit Váš život?
 • Ano (13 opovědí)
 • Ne (47) – 74,6%
 • Ne, a ani mě to nezajímá (3)
2) Má smysl pokračovat v ratifikaci Evropské ústavy v ČR?
 • Ne, po francouzském a nizozemském odmítnutí je to zcela zbytečné (8)
 • Ne, ale mělo by se začít s opravdovou diskusí o EU (31) – 50,8%
 • Ano, chci se vyjádřit k Evropské ústavě v referendu (13)
 • Ano, ale ať o Evropské ústavě rozhodne parlament (5)
 • Nevím (4)
3) Stačí vám běžné pojistné, které si platíte v ČR k tomu, abyste si mohli nechat provést lékařský zákrok v jiné zemi EU?
 • Ano, jestliže jsem nečekaně onemocněl(a) v dané zemi, nezbytnou péči za mne uhradí pojišťovna, ale pouze v takové výši, kolik by zaplatil tamní systém za svého pojištěnce (50) – 86,2%
 • Ano, mohu vycestovat a nechat si provést lékařský zákrok v jiné zemi EU (tzv. „výjezd za účelem léčby“) a moje pojišťovna jej v plné výši uhradí (2)
 • Ne, všechny lékařské zákroky v jiných zemích EU musím uhradit hotově a nemám nárok na zpětnou úhradu (6)
Více informací ke správné odpovědi naleznete ZDE.

4) Může Vám při hledání zaměstnání napomoci obdoba našeho úřadu práce v Irské republice?
 • Ne (9)
 • Ano (21) – 36,2%
 • Pouze v profesích, které tato země naléhavě potřebuje (28) (V této otázce byl dvakrát mimo uvedené možnosti uveden otazník.)
(Pozn.:U této otázky zní správná odpověď ANO. Omezení v oblasti zaměstnání pro nové členské země zavedla většina původních členských zemí (tzv. přechodná opatření), vyjma Irska, Švédska a Británie. (V těchto zemích byla zavedena „jen“ určitá omezení týkající se poskytování sociálních dávek v případě ztráty zaměstnání).
Více informací ke správné odpovědi naleznete ZDE.

5) Za jakých okolností se můžete obrátit na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, jestliže nejste spokojeni s rozhodnutím soudu v Českém Krumlově?
 • Ihned, na Evropský soud pro lidská práva se mohu obrátit kdykoli (4)
 • Na Evropský soud pro lidská práva se mohu obrátit až po vyčerpání všech možností v ČR (56) – 93,3%
Více informací ke správné odpovědi naleznete ZDE.

6) Potřebujete stále k cestám do zemí EU pas?
 • Ano (6)
 • Ne, stačí mi občanský průkaz vydaný po květnu 1993 (53) – 89,8%
Více informací ke správné odpovědi naleznete ZDE.

7) Jestliže platí volný pohyb osob, můžete si na cesty po EU vzít svého psa?
 • Ano, nic k tomu nepotřebuji (4)
 • Ano, ale minimálně potřebuji tzv. mezinárodní průkaz pro malá zvířata a pes musí být očkován proti vzteklině (56) – 93,3%
Více informací ke správné odpovědi naleznete ZDE.

8) „CO BYSTE CHTĚLI VĚDĚT O EVROPSKÉ UNII?“

Tento prostor využila většina z respondentů - celkově jsme obdrželi na padesát nejrůznějších otázek na něž průběžně odpovídáme prostřednictvím těchto stránek, prostřednictvím internetového i tištěného Zpravodaje.krumlov.cz i jiných regionálních médií. Vaše otázky se týkaly jak obecnějších věcí jako je srozumitelné vysvětlení fungování a budoucího směřování EU, zveřejňování pravomocí evropských institucí, informování o Evropské ústavě, tak konkrétních otázek k různým právním předpisům, otázce zaměstnávání atd.Celkový počet navrácených odpovědních zásilek: 63
Vyplněnou odpovědní zásilku bylo (do 11.7.2005) možno zasílat i prostřednictvím elektronické pošty.


Součástí dotazníkového šetření bylo slosování o věcnou cenu v podobě obsáhlé publikace „Evropa a Evropané“ od francouzského historika J. B. Durossela - přehled historie našeho kontinentu od pravěku až po politické změny ve střední a východní Evropě na konci 20. století a rozšiřování EU s mnoha barevnými reprodukcemi dokumentů a uměleckých děl. Z došlých vyplněných zásilek byla dne vylosována Marie Kamišová z Českého Krumlova, které byla 25. července 2005 výhra předána.


Tento předvýzkum z června 2005 byl doplněn navazujícím výzkumem "Veřejné mínění a informovanost o EU na Českokrumlovku", více ZDE.Zpět na úvod sekce "Průzkumy".

Aktuální anketa:
Jste spokojeni s obsahem těchto stránek?
32%
Ano
23%
Spíše ano
22%
Spíše ne
23%
Ne
Hlasovalo 8872 lidí

Související odkazy:
Evropská ústava
Smlouva o Ústavě pro Evropu na Euroskopu.cz.
» více »  
Otázky a odpovědi
Vyhledávač odpovědí na otázky týkající se EU na stránkách Zastoupení Evropské komise v ČR.
» více »  
Čeští europoslanci
» více »  
Evropský parlament
» více »  
Informační kancelář EP
Máte-li zájem získat aktuální informace o dění v EP, našich europoslancích, dokumentech EP, nebo informační materiály o EP.
» více »  
Eurokurýr
Eurozprávy z české správy. Elektronický bulletin o evropských záležitostech v ČR dostupný na www.euroskop.cz.
» více »  
Lisabonský proces a ČR
Národní program reforem ČR (2005-2008) v souvislosti s Lisabonskou strategií EU.
» více »  
Další odkazy
» více »  
Donoři projektu: